Hieronder vind u meer informatie over de slimme meter.   Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, klik dan hier.

 

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

Inzicht in uw energieverbruik

Om de twee maanden stuurt uw energieleverancier u een verbruiksoverzicht. Hierdoor heeft u beter inzicht in uw energieverbruik. Ook komen er steeds meer producten en diensten die u helpen energie te besparen. Deze producten noemen we energieverbruiksmanagers. Als u ze aan uw slimme meter koppelt, heeft u via uw laptop of smartphone direct inzicht in uw energiegebruik. Zo bespaart u gemakkelijker geld en spaart u het milieu. Voor een overzicht van alle producten voor uw slimme meter gaat u naar www.energieverbruiksmanagers.nl.

 

Op afstand doorgeven van meterstanden

Liander leest de slimme meter elke twee maanden uit. Hierdoor hoeft:

 •   niemand meer langs te komen om uw meterstanden door te geven

 •   u zelf geen meterstanden door te geven


Gaat u verhuizen? Verandert u van energieleverancier? Dan hoeft u LIANDER alleen maar te melden dat u

verhuist of overstapt. De meterstanden worden automatisch doorgegeven aan uw leverancier.

 

Verbeterde kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota

De eindafrekening is direct gebaseerd op de actuele meterstanden. Eventuele schattingen van meterstanden bestaan niet meer. Gevolg: minder misverstanden over betalingen. Ook als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, geeft uw meter de standen automatisch door.

 

Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening

De slimme meter is de eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Hij helpt bij het betaalbaar en beheersbaar houden van het energiegebruik. In de toekomst maken we steeds meer gebruik van ‘slimme netten’ of ‘smart grids’. Dit zijn energienetwerken die energie en informatie versturen én ontvangen. Deze netwerken zien waar plaatselijk een energietekort of -overschot ontstaat, bijvoorbeeld als u energie opwekt met warmtepompen of zonnepanelen. Het is dan meteen duidelijk hoeveel energie ergens nodig is. Deze efficiëntie betekent dat minder grote investeringen nodig zijn. En dat is beter voor het milieu en bespaart geld.

 

Hoe draagt de slimme meter bij aan energiebesparing?

De slimme meter draagt bij aan het bewuster omgaan met energie. De meter heeft verschillende uitleesmogelijkheden. Het uitlezen van de slimme meter kan met apps of apparaten. Deze apps en apparaten worden geleverd door energieleveranciers of door andere marktpartijen.
Denk hierbij aan een display waarop uw actuele verbruik staat. Een app waarmee u bijhoudt hoeveel energie u gedurende de dag heeft verbruikt. Of een slimme thermostaat die uw huis op de juiste momenten automatisch verwarmt. Zo voorkomt u energieverspilling.

Voor een overzicht van dit soort producten voor uw slimme meter gaat u naar www.energieverbruiksmanagers.nl.

 

Ik krijg komende week een slimme meter, maar ik hoorde dat het eigenlijk niet helpt bij energiebesparing. Waarom niet?
De slimme meter is een hulpmiddel om energie te besparen. De slimme meter bespaart zelf geen energie, maar u kunt er wel slimme apparaten of software op aansluiten. Zo ziet u in detail hoeveel u verbruikt. Dat kan voor u een reden zijn zelf maatregelen te treffen om energie te besparen. Ook de verbruiksoverzichten van uw energieleverancier die deze zes keer per jaar stuurt, geven u meer inzicht in uw energieverbruik. Hoeveel u bespaart, hangt af van uw situatie. Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag bij verschillende aanbieders een persoonlijk energieadvies aan.

 

Ik heb een slimme meter gekregen/krijg een slimme meter. Krijg ik er dan ook een display bij?
Nee, Liander installeert alleen de slimme meter. De slimme meter is een hulpmiddel om energie te besparen. U kunt er zelf voor kiezen om er slimme apparaten of software op aan te sluiten. Voor een overzicht van dit soort producten voor uw slimme meter gaat u naar www.energieverbruiksmanagers.nl.

 

Waarom krijg ik bij de slimme meter geen apparaat om het energieverbruik te monitoren?

De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat de netbeheerders, zoals Liander (vanaf 1 januari 2012) verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de slimme meter aan huishoudens en het midden- en kleinbedrijf. De verantwoordelijkheid voor de aanbieding van apparaten, websites en apps die je aan kunt sluiten op de slimme meter, ligt bij de energieleveranciers en andere marktpartijen.

 

Ik krijg komende week een slimme meter, maar ik hoorde dat het eigenlijk niet helpt bij energiebesparing. Kan ik de meter weigeren?
De slimme meter is niet verplicht in Nederland. U kunt ervoor kiezen om de uitleesfunctie op de slimme meter kosteloos uit te zetten. Dat betekent dat de gegevens uit uw meter niet automatisch worden uitgelezen door uw leverancier.

In dat geval :

 •   komt de meteropnemer langs om standen op te nemen

 •   geeft u zelf uw meterstanden door

 •   ontvangt u geen tussentijdse verbruiksoverzichten

   

Wilt u uw slimme meter blokkeren? Geef dat dan aan via www.liander.nl/slimmemeter.

 

Hebt u nog geen slimme meter? Dan kunt u deze vóór plaatsing kosteloos weigeren. Heeft u al een slimme meter en u wilt deze echt niet. Dan kunt u deze laten vervangen door een digitale meter die:

 •   niet slim is

 •   niet geschikt is voor nieuwe diensten die u helpen energie te besparen

 •  

Wilt u uw meter laten vervangen? Bel dan met de klantenservice van Liander via 088 542 6444. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 17:00 uur.


Ik heb gehoord dat de slimme meter niet zorgt voor energiebesparing. Wat heeft het dan voor een nut deze te accepteren?
De slimme meter is inderdaad een hulpmiddel om energie te besparen. U kunt er zelf voor kiezen om er slimme apparaten of software op aan te sluiten die u het juiste inzicht bieden.

Daarnaast biedt de slimme meter enkele andere voordelen:


Gemakkelijk:             uw meter stuurt automatisch meterstanden door
Nauwkeurig:              een energierekening zonder geschatte meterstanden
Toekomstgericht:      voorbereid op de slimme energie van de toekomst met flexibele tarieven

Kosteloos:                  de installatie van de slimme meter kost u niets

 

Wat kan ik in de toekomst nog meer met de slimme meter?

Het aanbod van producten en diensten die u helpen om energie te besparen groeit snel. Deze producten noemen we energieverbruiksmanagers. Als u ze aan uw slimme meter koppelt, heeft u via uw laptop of smartphone direct inzicht in uw energiegebruik. Ook ziet u wanneer energie goedkoop is, omdat het bijvoorbeeld hard waait (en er dus veel windenergie is). Waarschijnlijk ontstaan er meer verschillende tarieven, zoals nu al dag- en nachttarieven bestaan. Uw energieleverancier kunt u contracten op maat aanbieden. Voor een overzicht van alle producten voor uw slimme meter gaat u naar www.energieverbruiksmanagers.nl.

 

Hoeveel besparing op mijn energierekening kan ik verwachten met een slimme meter?

De slimme meter bespaart zelf geen energie, maar u kunt er wel slimme apparaten of software op aansluiten. Zo ziet u in detail hoeveel u verbruikt. Zo bespaart u eenvoudiger energie. Ook de verbruiksoverzichten van uw energieleverancier die deze zes keer per jaar stuurt, geven u meer inzicht in uw energieverbruik. Hoeveel u bespaart, hangt af van uw situatie. Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag bij verschillende aanbieders een persoonlijk energieadvies aan.

 

Waarom is de slimme meter belangrijk?

We verbruiken steeds meer energie. Tegelijkertijd worden de natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en aardgas, steeds schaarser. Daarom is het belangrijk om slimmer om te gaan met energie. Ook rijden steeds meer elektrische vervoermiddelen rond. Die hebben invloed op het elektriciteitsnet. De slimme meter is de eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Energieverbruik blijft zo betaalbaar en beheersbaar. In de toekomst maken we steeds meer gebruik van ‘slimme netten’ of ‘smart grids’. Dit zijn energienetwerken die energie en informatie versturen én ontvangen. Deze netwerken zien waar plaatselijk een energietekort of -overschot ontstaat, bijvoorbeeld als u energie opwekt met warmtepompen of zonnepanelen. Het is dan meteen duidelijk hoeveel energie ergens nodig is. Deze efficiëntie betekent dat minder grote investeringen nodig zijn. En dat is beter voor het milieu en bespaart geld. Ook in uw eigen huishouden helpt de slimme meter bij het efficiënter omgaan met energie. Door beter inzicht en slimme technieken binnen woningen wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger. Liander zorgt dat u nu al een slimme meter krijgt. Zo bent u alvast voorbereid op de slimme energie van de toekomst.

 

Wie bepaalt dat ik een slimme meter krijg aangeboden?

De Elektriciteits- en Gaswet is gewijzigd. De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat de netbeheerders, zoals Liander, vanaf 1 januari 2012 de slimme meter moeten aanbieden aan alle huishoudens en het midden- en kleinbedrijf.

 

Wanneer krijg ik een slimme meter? /Hoe kom ik aan een slimme meter?

Sinds januari 2012 vervangt Liander de traditionele energiemeter door een slimme meter in huizen waar de huidige energiemeters aan vervanging toe zijn. Ook in nieuwbouwwoningen komen slimme meters. De grootschalige aanbieding van de slimme meter in Nederland begint in 2015 en duurt tot eind 2020. Op onze website www.liander.nl/slimmemeter ziet u wanneer we in uw postcodegebied de slimme meters aanbieden. U krijgt vanzelf bericht wanneer we in uw wijk de meter vervangen. Het kan zijn dat u pas over een aantal jaren aan de beurt bent.

 

Ik wil niet wachten. Kan ik versneld een slimme meter krijgen?

Ja, dat kan. U kunt telefonisch of via de website van Liander een slimme meter aanvragen. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter komen dan voor eigen rekening. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met Liander. 

 

Wat gebeurt er als ik een slimme meter weiger?

Hebt u nog geen slimme meter? Dan kunt u deze vóór plaatsing kosteloos weigeren bij de aannemer die de installatie bij u doet, via liander.nl/slimmemeter of bij de monteur aan de deur. Heeft u al een slimme meter en u wilt deze echt niet. Dan kunt u deze laten vervangen door een digitale meter die:

 •   niet slim is

 •   niet geschikt is voor nieuwe diensten die u helpen energie te besparen

  De kosten om deze meters te laten vervangen komen dan voor eigen rekening. Wilt u uw meter laten vervangen? Bel dan met de klantenservice van Liander via 088 542 6444. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 17:00 uur.